Gimtasis Rokiškis SVEIKINAME

SVEIKINAME

70 metų jubiliejinio gimtadienio proga Giedrę BERNOTIENĘ,

gyvenančią Duokiškio mstl.

Te niekas niekada nedrįsta

Įskaudinti geros širdies.

Tegul žiedai vaisius nokina,

Tik didelius ir tik sveikus.

Tegul palaimina ir gina

Visus globojantis dangus.

Gimtadienis lai neša pilną

Kraitelę laimės ir skalsos,

O širdį, didelę ir kilnią,

Tavasis angelas globos.

Sveikina Zita J., Janina S., Genė P., Stasė V., Renata B., Liudmila B.

* * *

Vasario 16 dieną Liudmila BARZDONIENĖ

iš Duokiškio mstl. švenčia 75–ąjį gimtadienį

Kaip laikas neša ant delnų
Papieviais savo metų naštą,
Kaip rūkas, plaukiantis upe,
Pašaukia kartą atsigręžti.
Jūs paskaičiuokite savas žvaigždes
Ant mėlyno, beribio skliauto,
Galbūt jos laimę Jums numes
75-ojo gimtadienio sulaukus.

Zita J., Janina S., Genė P., Stasė V., Renata B., Giedrė B.

* * *

80 mečio proga Vilių GABĘ,

gyvenantį Dauliūnų k.,

Nenurimk, širdie, išplakus šitiek metų,

Patyrus visko: vargo ir džiaugsmų.

Tegul gyvenimas metus iš naujo rašo

Ant sidabrinių Tavo smilkinių.

Sveikina ir laimės linki mylintys žmona, sūnus, marti ir anūkai.

* * *

90 metų jubiliejaus proga mylimą mamytę, močiutę, promočiutę Vladislavą BIELIŪNIENĘ

Brangink kiekvieną šalia esantį, nes jie išeina…

Brangink prisiminimus, nes jie suteikia gyvenimui pilnatvės…

Saugok savo viltis ir svajones, nes jos padeda gyventi…

Pagaliau saugok pati save, nes esi labai reikalinga ir svarbi.

Jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikina dukra, sūnus, marti, žentas, anūkas su šeima, proanūkis.

* * *

 

75 metų jubiliejaus proga Povilą BIELIŪNĄ,

gyvenantį Kriaunose

Su jubiliejumi sveikiname širdingai, daug laimės linkime rytdienos kėliuose, tegul metų bėgimas nepakeičia širdies šilumos, lai rankos nepavargsta, o gyvenimo takas tebūna ilgas ir šviesus. Kad skausmo upes visada aplenktų likimas ir eitų jis tik saugiu taku. Stiprios sveikatos ir ilgų metų linki Aldona ir Gražvydas, Birutė ir Juozas, Ona.

* * *

 

60 metų jubiliejaus proga Virginijų GALVELĮ,

gyvenantį Kalnočių kaime,

Neliūdėk, kad metai nuplasnojo

Tarytum paukščiai į šiltus kraštus.

Jie jubiliejų gražų dovanojo,

O dienos verčia vis naujus lapus.

Tebūna jos tik saulėtos ir šviesios,

Be debesėlio, be piktų audrų.

O džiaugsmas nuolat ranką teištiesęs

Eis su Tavim gyvenimo keliu…

Mes linkim Tau energijos, sveikatos

Ir šypsenos veide plačios.

Tegul Tau skiriamus ILGIAUSIŲ METŲ

Dar šimtą kartų pakartos…

Broliai Stasys ir Steponas su šeimomis

* * *

81 metų gimtadienio proga Antaną GIRČĮ ir 80 metų jubiliejaus proga Adėlę GIRČIENĘ,

gyvenančius Rokiškyje

Pasaulis – tai didžiulė drobė,

Kurioje kiekvienas paliekame žymę,

Šviesią, Tamsią.

Pasaulis – tai knyga, kurią mes rašome.

Visą gyvenimą. Po raidę.

Po žodį, po eilutę.

Kiek sugebame.

Žmogus ateina į žemę su Saule.

Išsaugokime ją ir

Žvarbiausiomis dienomis,

Kad galėtume kurti nuostabią

Saulės simfoniją

Gyvenimui!

M.K. Čiurlionis

 Sveikina sūnūs, marti ir anūkas

* * *

Garbingo 90 metų jubiliejaus proga Vidą GRIŠKIRNĘ,

gyvenančią Pandėlyje

Tiek kelio nuėjot neparklupus – belieka tik stebėtis,

Tiek rūpesčių pakėlėt nedejavus – belieka tik žavėtis,

Tiek žodžių, šypsenų jau išdalijot – belieka tik gėrėtis.

Šiandien šviesių minčių, kasdienės duonos

Ir daug sveikatos kupinų dienų norim palinkėti.

Krikšto dukra Regina, Leonas, Robertas ir Regimantas su šeimomis

 

* * *

Genovaitę ŠAJAUKIENĘ

gimimo dienos proga

Tiek kelio nuėjot neparklupus – belieka tik stebėtis,
Tiek rūpesčių pakėlėt nedejavus – belieka tik žavėtis,
Tiek žodžių, šypsenų jau išdalijot – belieka tik gėrėtis.
Šiandien šviesių minčių, prasmingų projektų,
Ir daug sveikatos kupinų dienų norim palinkėti.
Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčios parapijiečiai

* * *

Margaritą MIEŽIENĘ,

gyvenančią Pandėlyje

Nuoširdžiai sveikiname Tave su gimtadieniu ir linkime būti laimingai ir mylimai, apsuptai Tave mylinčių žmonių ir išlikti visada tokiai jaunatviškai ir šauniai.

Anyta, Jolanta ir Edita.

* * *

80 metų jubiliejų švenčiančią Genovaitę ŠAJAUKIENĘ,

gyvenančią Aleksandravėlėje

Kasmet po išminties dalelę, po tyro džiaugsmo lašą.

Po laimės ir tiesos kruopelę Jums metai kantriai neša.

Šiandieną pamatyt gali, kiek turtų jie sudėjo –

Jums dovanojamas gražus jau n-tasis jubiliejus.

Gerbiamą mūsų GENOVAITĘ sveikina Aleksandravėlės parapijos

Samanių, Suvieko ir Kumpuolių parapijiečiai.

* * *

Jubiliejinio 80 metų gimtadienio proga Genovaitę ŠAJAUKIENĘ,

gyvenančią Aleksandravėlėje

…nemoku, kad būtų tamsu,

kad nešviestų kas nors, neliepsnotų… (Just. Marcinkevičius).

Mūsų mokytoja, Aleksandravėlės bendruomenės įkvėpėja, knygų ir kalendorių sudarytoja, skleidžianti savo ypatingą šviesą, tariame AČIŪ, nes Jūsų dėka gyvenimas yra spalvingesnis!

Ir toliau linkime dvasinės ir fizinės sveikatos! Tebūna visko, ko žmoguii reikia čia ir dabar, – veržlumo vis dar ieškoti ir surasti, veiklos lengvumo, skalsos ir namų jaukumo, artimųjų šilumos ir neįkainojamo laiko šiuo turtu džiaugtis!

Nuoširdžiausiai iki kitų žiemų ir kitų jubiliejų!

  Bronė, Irena, Violeta 

* * *

Garbingo jubiliejaus proga

Vladą Černiauską
Skaistaus dangaus, gyvenimo pilnatvės
Ir daug pavasario žiedų margų.
Teprisipildo laimės pilnos gatvės,
O namuose bus ir gera, ir jauku…
Ir tegul laimės židinys negęsta,
Tegul svajonės nuneša laukais.
Lai vaivorykštės spalvom pražysta dienos, metai ir geri darbai!
Jaunystės g. 16-ojo namo gyventojai

* * *

Nuostabaus jubiliejaus proga Zitą Siniavskienę,

gyvenančią Aleksandravėlėje   

Ne skaičiai nulemia metus, o mūsų keliai, darbai ir mintys.
Tuo, kuo praturtinam kitus, mokėdami save dalinti.
Tad liki visada tokia, kokią mes mylim ir pažįstam,
Su šypsena, gera, jaukia, ir siela, sklidina jaunystės!

 Te visada Tavo namus puošia mėgstamiausi, mylimų žmonių dovanoti žiedai, širdį džiugina nuoširdus dėmesys ir gražūs, palaikantys žodžiai; gyvenimą užpildo gera sveikata, prasmingos patirtys ir vienas gražiausių įkvėpimo šaltinių – meilės jausmas.

Jubiliejaus proga linkime Tau geros sveikatos, nuostabių patirčių, energingai palydėti dar daugybę gimtadienių bei džiugaus laiko su brangiausiais žmonėmis kartu.

Birutė ir Romualdas Adamoniai

* * *

80 metų jubiliejaus proga JONĄ KLIAUGĄ,
gyvenantį Kavoliškyje
Nuo ryto lig vakaro sninga.
Ir, rodos, šiaurys aveles,
Į žydras dangaus pieveles
Atvarė ir vilnas jų purto.
Ir va – iš būrelio užburto
Nuo ryto lig vakaro sninga,
Galbūt todėl būk laimingas.
Jubiliejaus proga linkime, kad visi ateinantys metai būtų pilni optimizmo, dosnūs svajonių, turtingi sveikatos ir paprastos žmogiškos laimės.
R. R. Kleivai

* * *

80 metų jubiliejaus proga mylimą mamytę, močiutę Genę ŽUMBAKIENĘ, gyvenančią Rokiškyje, Panevėžio g.

Už viską Tau dėkojam, brangi Mama,

Tu – mūsų laimė, džiaugsmas ir viltis.

Kai Tu drauge, mums visad būna gera

Ir niekad nebaisi jokia lemtis.

Kiek daug jėgos, švelnumo, sutelpa Tavoj širdy,

Kiek daug gerų darbų nudirbo Tavo rankos,

Kiek daug naktų skaičiavo Tavo mintys ir dejavo tik viena širdis.

Tebūna Tavo vardas, Tavo darbas šventas,

Tebūna Tavo dienos ilgos ir džiaugsmingos, o širdis sveika!

Bučiuojam, apkabinam iš širdies:

dukros, sūnus, marti, žentas, anūkėliai, anūkai su šeimomis, proanūkė.

* * *

80 metų jubiliejaus proga mylimą tėvelį Joną KLIAUGĄ,

gyvenantį Kavoliškyje

Širdis nesensta ir nežyla,

Jei ji turtinga ir dosni.

Lyg saulės spinduliuos sušyla

Tie, kuriems gerumą dalini.

Aštuoni dešimtmečiai praėjo,

Gerumo neužgniaužė jie širdy.

Ir jis, išsaugotas tarp vėjų,

Visus dar šildo tarsi laužas tamsioje nakty.

Daug sveikatos, ištvermės ir neblėstančios nuotaikos linki dukra Inga su šeima.

* * *

80-mečių progomis Ireną ir Vytautą Kulius

Nenurimk širdie, išplakus šitiek metų,

Patyrus visko: vargo ir džiaugsmų,

Tegul gyvenimas metus iš naujo rašo

Ant sidabrinių Jūsų smilkinių.

Jubiliejaus proga sveikina ir laimės linki dukra Jolita.

* * *

Jubiliejaus proga Robertą Balčiūną, gyvenantį Kriaunose

Gyvenimas nusineša metus, svaigius kaip jūra ir greitus kaip vėjas.

Gyvenimas nusineša žmogaus džiaugsmus, skausmus ir svajones.

Gyvenimas neleidžia sustoti ir visada palieka tik vieną kelią – į ateitį…

O Tavo ateitis lai bus šviesi.

Gimimo dienos proga sveikiname Tave ir linkime visko, kas gyvenime svarbiausia: tvirtos sveikatos, begalinio džiaugsmo, amžinos jaunystės, plačios šypsenos ir tiesiog laimės.

Tegul visi vargai Tave aplenkia, o laimės akimirkų netrūksta, juk esi vertas tik geriausio!

Bendradarbiai

* * *

80 metų jubiliejaus proga mylimą draugę Genovaitę Žiaugrienę,

gyvenančią J. Tumo–Vaižganto gatvėje

Metai paukščiais nuskriejo

Ir linksmai, ir liūdnai.

Liko praeities brydė, balti smilkiniai.

Liko nueitas kelias,

Paukščių aidas miškuos,

Ir dar šerkšnas, nubalęs

Sidabriniuos plaukuos.

Daug sveikatos, laimės, kantrybės Tau linki draugė Valerija R.

 * * *

70 metų jubiliejaus proga Janiną Kundelienę,

gyvenančią Kavoliškyje

Ant lauko, ant bėgančio kelio,

Ant žalio žibutės pūkelio,

Ant sodų, miškelių senų,

Ant mano ir Tavo namų

Nuo ryto lig vakaro sninga,

Galbūt todėl būk laiminga.

Jubiliejaus proga linkime, kad visi ateinantys metai būtų pilni optimizmo, dosnūs svajonių, turtingi sveikatos ir paprastos žmogiškos laimės.

Brolis Romas su šeima

* * *

75-mečio proga Ireną Bieliūnienę,

gyvenančią Kriaunose

Kiek bėgta, siekta, triūsta…

Todėl dabar, kai poilsio sulaukta,

Tau linkim niekur nebeskubėt.

Jau užaugę vaikai ir auga anūkai,

Lai gražiausiais žiedais pasipuoš ši diena.

Linkim laimės, džiaugsmo, saulėtų dienų, stiprios sveikatos ir metų daug daug dar ilgų.

Su gimimo diena sveikina draugės

* * *

65 metų jubiliejaus proga

tėtį Leoną Trumpą,

gyvenantį Antanašės kaime

Atleiskit, jei nepastebėjom
Rasos lašelio Tavo akyse.
Jei pavaduot ne visada suspėjom,
Paskendusį vis matėm darbuose.
Tegul nors šiandien,
Jūsų šventės rytą,
Gruodžio snaigės gėlėmis žydės,
O mūsų žodžiai, dar neišsakyti,
Lai jūsų širdį šiluma užlies…

Sveikina dukros, žmona, seserys

* * *

80 metų jubiliejaus proga mylimą mamytę

Linksmuolę Justiną Kubilienę,

gyvenančią Maineivų kaime

Kiek jau kartų pražydo gražioji raganė,

Nužydėjo laukinės aguonos,

Ir miglotais rytais į rasotą atolą

Krito pirmi obuoliai…

Suskaičiuoti sunku, o galbūt ir neverta.

Tik žinok, kad ir vėl, jei galėtum

Atsukti laiką,

Skaitytum knygą atsigulusi pievoj,

Per ražienas bėgtum basa

Į beržynėlį parnešt ūmėdžių…

Ir vis norėtum sugrįžti tenai,

Kur kvepia duona, mamos kepama,

Kad suspėtum paimt pagranduką…

Jai iš rankų…

Ačiū, mamyte, už tuos duona kvepiančius namus…

Stiprios sveikatos, geros nuotaikos, dar nors ir nedidelių kelionių džiaugsmo ir daug,

be galo daug linksmų dienų.

Vaikai ir anūkai

* * *

60 metų jubiliejinio gimtadienio proga Ričardą Braželį,

gyvenantį Laibgaliuose

Nejučiom prabėga metai,

Ir viskas lieka praeity,

Bet tas gyvenimas lyg viesulo verpetas

Palieka pėdsakus širdy.

Negrįžta valandėlė nė viena,

Ir nė minutei laikas nesustoja.

Išmoki džiaugtis kiekviena diena,

Kurią likimas Tau padovanojo.

Sveikina Arvydas, Ramūnas, Artūras, Borisas

* *  *

Jubiliejinio 90 metų gimtadienio proga

Eleną Burdinavičienę,

gyvenančią Rokiškyje

Nuo vaikystės, nuo kūdikio lingės

Iš Tavęs vien tik laimę mes semiame.

Amžinai mes Tau liekam skolingi

Už gyvybę, už visą gyvenimą.

Už tą meilę – bekraštę ir šventą,

Ir už plauką, be laiko nubalintą.

Žodis AČIŪ ir mažas, ir menkas,

Atsilygint tik meile tegalime.

Sūnus Jonas ir dukra Vida su šeimomis

* * *


Dangute ir Jonuk,

Žmogus – kaip medis, kurio šakose

Gyvena paukščiai ir žvaigždės.

Žmogus – kaip saulė, kurios atokaitoje

Skleidžiasi žiedai ir bunda žemė.

Jūs nežinote, kiek palydėjote paukščių,

Nepajutote, kiek išdalinote žvaigždžių.

Juk jau 50 metų esate kartu.

Didelė ir marga Jūsų gyvenimo puokštė.

Leiskite į ją įdėti ir mūsų pagarbos bei nuoširdumo gėlę.

Krikšto sūnaus Sauliaus, Pupeikių, Malakauskų ir Gudelių šeimos

* * *

Auksinių vestuvių metinių proga

Danguolę ir Joną Pajadus

Mūsų brangūs ir mylimi tėveliai!

Man tavęs reikia tarsi oro,

Ir šilumos, kuria apdalini.

Nors metų bėgo vorų voros,

Bet širdyje išlikome jauni.

Man reikia tavo tyro žvilgsnio,

Tos meilės, šelmiškų akių.

Tegul prisiminimai veja giją,

Mums einant rudenio taku.

Plaukai pabalo kaip žiedai gegužę,

Prie obelies, kurią pasodinai.

Nors negandos ir vėtros ūžė,

Bet pasiliko meilė ir jausmai.

(Laimužė Stankevičienė)

Būkit vienas kitam iki pat gyvenimo saulėlydžio reikalingi, dėkingi ir laimingi, kad turit vienas kitą. Ir jums, ir mums tai – didžiulė dovana!

Sveikina mylinčios dukros, žentai ir anūkai

* * *

75-ojo gimtadienio proga Stepanidą Kvedarienę,

gyvenančią Kriaunose

Gražiausių metų leiski palinkėti,

Te niekada nebus rudens.

Pavasariai tebus džiaugsmu nusėti

Ir laimė širdyje gyvens.

Daug sukakčių dar švęsti linkim,

Tik laimėj ir džiaugsme gyvent.

Sveikatos ir Dievo palaimos linkim. Ilgiausių metų dar daug daug.

Draugės

* * *

Garbingo jubiliejaus proga Valeriją Ruželienę,

gyvenančią Rokiškyje
Juk metų skaičiuoti nereikia, kol plaka krūtinėj širdis,
Kol plaka ir jėgų Tau teikia,
Tai kam juos skaičiuoti išvis?
Tegul jie sau bėga pro šalį,
O Tu visad būki jauna!
Nes širdis visada turi galios palikti metus pakely …

Draugė Janina Š.

* * *

Auksinių vestuvių proga Almą ir Joną Šutus,

gyvenančius Miegonių kaime

Viską: nerimą, skausmą ir kančią,

Vargą, rūpesčius, bėdą, nelaimę,

Lyg sunkų kalną įveikę abu

Sėdit laimingi ir žvalūs kartu.

Viską: meilę, kūdikio juoką,

Pirmą jo žingsnį ir šventinę duoną,

Tiek daug patyrę dienų nuostabių,

Braukite ašarą laimės kartu.

Šitokį kelią abu nukeliavę,

Džiaukitės derliumi savo rudens…

Ir tegu pavyzdžiu Jūsų pasekę

Vaikai ir anūkai laimingi gyvens.

Sveikina dukros Ramunė ir Jurgita su šeimomis

 * * *

Garbingo 80 metų jubiliejaus proga Valeriją Ruželienę,

gyvenančią Rokiškyje, Jaunystės gatvėje

Eina metai, nestoja, nelaukia,

Šauk nešaukęs – atgal nesugrįš.

Džiaugsmas, skausmas upeliais nuplaukia,

Ryt vėl rūpestis bels į duris.

Neliūdėk, kad galva sidabruota,

Kad raukšlelė įstrigo kaktoj.

Būk laiminga širdis kol dainuoja,

Kol yra kas pritarti dainoj.

Daug sveikatos linki sūnūs Rolandas ir Audrius su šeimomis

ir anūkėliai Rytis ir Eleonora

* * *

Auksinių vestuvių proga Liuciją ir Nikolajų Manastyrlius,

gyvenančius Rokiškyje

Jūs nuėjot kartu

Tokį ilgą ilgą kelią…

Ėjo metai greta,

Augo Jūsų dukrelės…

Pailsėkit dabar

Prie neblėstančios sielos ugnies,

Tegu negandos Jūsų širdžių

Niekados nepalies…

Sveikina buvę piršliai G. ir A. Ališauskai

* * *

Garbingo 80 metų jubiliejaus proga Emiliją Lingienę,

gyvenančią Rokiškyje

Prabėgę metai dovanoja gražią sukaktį,

O slenkančios dienos verčia naujus lapus.

Tegul jos būna pilnos stiprios sveikatos,

Kantrybės, džiaugsmo ir laimės.

Tegul niekada nepavargsta Tavo

Darbščios rankos ir gera širdis.

Krikšto sūnus Laimis, Alius su šeimomis ir Vlada

* * *

Gendrūta,

prabėgusių metų verpetai nurimo plaukuose – sidabro gijom,
veide – raukšlėm naktų bemiegių.
O šiandien džiugesys užlieja širdį,
nes šalia penki vaikai, lyg sparnai, apgaubę rūpesčiu ir meile.

Gendrūtą Vaičienę garbingo jubiliejaus proga sveikina kaimynė Antanina

 

Garbingo 80-mečio proga mylimą ir gerbiamą Zinaidą Stukienę, gyvenančią Panemunėlio gelež. st. mstl.

Mylima ir Brangi Mama, Žmona, Bobute, Anyta,
Jūsų dėka gyvenimas spalvingas. Daug patyrėme, išmokome, jaučiame. Norime už daug ką padėkoti, žemai
nusilenkti, šiltai apkabinti ir pasakyti nuoširdų AČIŪ už dalinamą meilę, širdies šilumą, už rūpestį ir visada
laukimą šiltuose jaukiuose namuose. Be Jūsų namai nekvepėtų pyragais.
Tava širdis nesensta ir nežyla,
Nes ji turtinga ir dosni.
Mes visi Tavuos lyg saulės spinduliuos sušylam,
Nes mums neskaičiuodama gerumą dalini.
Tegul niekad negęsta meilė ir šypsena, o gimtadienio linkėjimai lai pildosi su kaupu.

Su Jubiliejumi sveikina sūnūs Saulius, Dalius ir Vidmantas su šeimomis