Komentavimo taisyklės

1. Atsakomybė už komentarų turinį ir juose nurodytus faktus tenka juos paskelbusiam skaitytojui. „Gimtasis Rokiškis“ pasilieka teisę šalinti komentarus, kuriuose yra skatinama neapykanta, smurtas, kurstoma diskriminacija dėl rasės, lyties, kalbos, tautybės, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, tyčiojamasi, kurie yra vulgarūs, grasinantys, įžeidžiantys mažumas; taip pat juose skelbiama reklama, asmens duomenys ar kita Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujanti medžiaga.
2. „Gimtasis Rokiškis“ įstatymų nustatytais atvejais gali paviešinti (atskleisti) teisėsaugos institucijoms visus turimus lankytojų asmens duomenis.
3. „Gimtasis Rokiškis” neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl diskusijose ar komentaruose nurodytos informacijos atskleidimo ir/ar naudojimo.
4. Vartotojas turi teisę bet kada informuoti redakciją apie netinkamus komentarus.

Autorinės teisės

“Gimtasis Rokiškis” bei kiti turinio pasilieka visas autorines teises ir kitas nuosavybės teises į bet kokį tinklalapio turinį ir naudojamą programinę įrangą.
1. Jeigu norite perspausdinti, cituoti ar kitaip platindami tinklalapyje skelbiamą informaciją, turite gauti tinklaio “Gimtasis Rokiškis” sutikimą ir įdėti nuorodą į šaltinį (mūsų logotipą (https://www.grokiskis.lt/wp-content/uploads/2016/03/grokiskis-logo.png) ar nuorodą www.grokiskis.lt).
2. Draudžiama keisti arba pašalinti iš turinio informaciją apie autorines teises, prekinius ženklus ar patentus ar kitaip koreguoti turinį.
3. Jeigu Jūs patalpinate tinklalapyje tam tikrą informaciją (komentarus, nuomones, nuotraukas, video ar kitą informaciją), Jūs sutinkate ir tuo pačiu suteikiate mums neišimtinę, visur ir visam laikui galiojančią teisę šią informaciją naudoti bet kokiu pavidalu, kopijuoti, padaryti jį viešai matomu ar pašalinti iš tinklalapio.

Draudimai

1. Tinklapyje leidžiama reikšti įsitikinimus ir talpinti informaciją, tačiau iki tol kol tai nepereina į tautinę, rasinę, religinę ar socialinę neapykantą, prievartos bei diskriminacijos kurstymą, šmeižtą ir dezinformaciją. Tokią informaciją griežtai draudžiama talpinti tinklapyje.
2. Vartotojams draudžiama talpinti bet kokią informaciją, kuri pažeidžia kitų asmenų orumą, garbę, teisę į privatumą, nuosavybės teisę bei kitas konstitucines asmens teises.
3. Draudžiama talpinti informaciją, kurios skleidimas prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms.
4. Draudžiama naudoti “Gimtasis Rokiškis” nuorodą tinklalapiuose, kuriuose esanti informacija kursto prievartą, diskriminaciją ar kitą nusikalstamą veiklą apibrėžtą Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
5. Draudžiama kenkti tinklalapio veikimui bei trukdyti ar kitaip apriboti naudojimąsi kitiems svečiams.

Reklamos žymėjimas

1. Tinklapyje reklama žymima žodžiu „reklama“. Taip pat tekste nurodomas teksto šaltinis.

Kita

1. Mes pasiliekame teisę be išankstinio perspėjimo ar norodymų šalinti vartotojų įkeltą informaciją, kuri pažeidžia šias taisykles, trečiųjų asmenų teisėtus interesus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus.
2. Jeigu užfiksuojame tokiu pažeidimus, “gimtasis Rokiškis” perduoda visą turimą informaciją apie vartotoją ir jo pažeidimą atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.
3. Jeigu įvyksta taisyklių pakeitimas, mes apie tai informuojame tinklapyje.
4. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Forumo taisyklės

I. Bendros nuostatos

1. Pagrindinės Grokiškis.lt diskusijų forumo taisyklės yra paprastos: būkite pakantūs vieni kitiems, mandagūs, kultūringi, neįžeidinėkite vienas kito, nepažeidinėkite įstatymų, nereklamuokite savo parduodamų produktų, nenaudokite necenzūrinių žodžių, priešingu atveju, autoriai bus baudžiami.
2. Diskusijose bendraujama mandagiai ir neįžeidinėjama vienas kito. Už asmeninius ginčus bus baudžiama
3. Mes specialiai neredaguosime ar netriname parašytų žinučių, tačiau pasiliekame teisę tai daryti be atskiro įspėjimo. Žinutės, neatitinkančios forumo tematikos ar prieštaraujančios šioms taisyklėms bus trinamos.
4. Kiekvieno forumo dalyvio nuomonė turi būti gerbiama. Diskusijų metu privaloma laikytis visų etikos normų: nesikeikti, neįžeidinėti ir negrasinti. Pranešimai, pažeidę šią taisyklę, bus trinami be jokio perspėjimo, o jų autoriai baudžiami.
5. Trumpi ir neinformatyvūs (nepateikiantys jokios nuomonės, argumentų ar informacijos) pranešimai forume yra draudžiami. Tai galioja ir „Parašyk man AŽ (PM)“ tipo žinutėms.
6. Temos turi būti kuriamos tik joms skirtuose forumuose ir prieš tai būtina patikrinti, ar panašia tema dar nebuvo diskutuota anksčiau. Draudžiama skelbti tą pačią temą keliose diskusijų skiltyse vienu metu.
7. Temų pavadinimai turi būti prasmingi ir aiškūs. Antraštė yra netinkama tuomet, jeigu vien iš jos negalima suprasti, apie ką tiksliai temoje yra diskutuojama. Tokie temų pavadinimai, kaip „Turiu klausimą arba „Reikia pagalbos“ smarkiai sumažina tikimybę sulaukti greito atsakymo.
8. Temų pavadinimai negali būti VISOMIS DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS.
9. Draudžiama rašyti kelis pranešimus iš eilės toje pačioje temoje, siekiant padidinti jos populiarumą, išskyrus tuos atvejus, kai pateikiama nauja informacija.
10. Griežtai draudžiama redaguoti pranešimus su moderatorių ar administratorių pastabomis.
11. Kiekvienas narys prisiima visišką atsakomybę už savo skelbiamą turinį šiame forume.
12. Visas šiame forume esantis turinys (narių parašyti pranešimai, atsiliepimai, įkeltos bylos ir kita) yra Grokiškis.lt nuosavybė.
13. Slapyvardis gali būti sudarytas tik iš lotyniškų raidžių ir skaitmenų.

II. Forumo dalyvių apribojimai

1. Vienas asmuo gali turėti tik vieną Grokiškis.lt naujienų portalo paskyrą. Aptikus, jog tas pats žmogus forume naudojasi keliais slapyvardžiais, visi jie bus nedelsiant užblokuoti, o jam pačiam uždrausta dalyvauti diskusijose neribotam laikui.
2. Draudžiama rašyti pranešimus vardu tų žmonių, kurie yra išmesti iš forumo arba kurių rašymo teisė yra sustabdyta.
3. Draudžiama savo Grokiškis.lt diskusijų forumo paskyra leisti naudotis kitiems žmonėms.

III. Draudžiamos sritys

1. Draudžiamas bet kokių sukčiavimo metodų propagavimas, pagalbos sukčiaujant prašymai ir suteikimai, sukčiavimui skirtų programų platinimas.
4. Draudžiamas bet kokio turinio, netinkamo nepilnamečiams (skirto tik suaugusiems), skelbimas.
5. Draudžiama forumo narių prašyti teigiamai įvertinti bet kokį turinį (nuotrauką, straipsnį) kitose interneto svetainėse.
6. Draudžiama viešinti bet kokią kitų žmonių asmeninę informaciją, įskaitant kito nario vardą ir pavardę.

IV. Nelegali veikla, sukčiavimai ir vagystės

1. Žmonės, užsiimantys arba skatinantys neteisėtą veiklą (sukčiavimą, vagystes, brukalų (spam) siuntimą), forume yra nepageidaujami ir išmetami be jokio įspėjimo.
2. Draudžiamas bet koks abejotiną legalumą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turinčių prekių (narkotinių ir panašaus poveikio medžiagų, ginklų, petardų, sprogmenų ir kt.) ir paslaugų pardavinėjimas, pirkimas ir reklamavimas. Forumo administracija nediskutuos, ar prekė ar paslauga yra legali, ar ne, – jei prekė kelia abejonių, vadinasi, forume ji yra nepageidaujama.
3. Draudžiama naudoti bet kokias pagalbines programas/scriptus norint apeiti forumo draudimus (temų kėlimai ir panašiai).
4. Grokiškis.lt administracija neprisiima atsakomybės už bet kokius narių patirtus nuostolius. Kiekvienas narys asmeniškai atsako už visus savo vykdomus sandorius šiame forume ir galimas jų pasekmes.

V. Įspėjimų sistema

1. Už kiekvieną taisyklių pažeidimą nariai greičiausiai nebus baudžiami, apsiribosime įspėjimais. Tačiau piktybiškai taisyklių nesilaikantis dalyvis neteks galimybės dalyvauti forume . Pagal turimą įspėjimų, ne senesnių nei 6 mėnesiai, skaičių taikomos atitinkamos nuobaudos.

I įspėjimas: draudimas rašyti dvi dienas
II įspėjimas: draudimas rašyti savaitę
III įspėjimas: draudimas rašyti dvi savaites
IV įspėjimas: draudimas rašyti mėnesį
V įspėjimas: pašalinimas iš forumo

Moderatorius, atsižvelgęs į situaciją, gali skirti trumpesnį arba ilgesnį draudimo rašyti laikotarpį.

Narys, praeityje buvęs išmestas iš forumo už rimtus nusižengimus (vagystes, sukčiavimą ir pan.) gali būti bet kada išmestas bendru administracijos sprendimu, kilus įtarimui dėl jo elgesio.
2. Forumo administratoriai ir moderatoriai neprivalo aiškintis ir įrodinėti, už ką narys buvo išmestas iš forumo.

VI. Ginčai tarp narių

Asmeniniai ginčai tarp narių turi vykti už forumo ribų. Jeigu to yra nepaisoma, abejoms šalims laikinai apribojamos rašymo teisės. Administratoriai nebus teisėjai, kurie sprendžia kas teisus, o kas ne.

Išmestiems nariams – būdas sugrįžti:

Praėjus 3 mėnesiams po išmetimo, narys gali rašyti prašymą forumo administracijai (redaktorius@grokiskis.lt) dėl leidimo sugrįžti į forumą, laiške būtinai nurodydamas savo slapyvardį. Prieš rašydamas prašymą buvęs narys privalo grąžinti visas skolas, jeigu jų turėjo kitiems forumo dalyviams. Tai vienintelis būdas sugrįžti. Iš forumo pašalintiems nariams draudžiama registruotis iš naujo – jei narys užsiregistruoja forume dar kartą, anksčiau ar vėliau tai paaiškėja ir jis vėl būna išmetamas. Rašykite prašymą – taip sutaupysite sau laiko.

Iškilus problemoms

Jei kilo problemų dėl moderatorių darbo, prisijungimo prie forumo, pranešimų rašymo, visuomet kreipkitės į Pagalbos centrą, o jeigu neišeina – el. paštu redaktorius@grokiskis.lt. Esant galimybėms, pridėkite kuo daugiau informacijos apie susiklosčiusią problemą. Tai gali būti nukopijuota teksto dalis, ekrano nuotrauka (screenshot) ar panaši informacija, kuri padėtų greičiau išspręsti susidariusias problemas. Kurti temas šiais klausimais yra griežtai draudžiama. Nariai nepaisę šios taisyklės bus baudžiami.

Taisyklių keitimas

Grokiškis.lt administracija turi teisę bet kada savo nuožiūra pakeisti šias taisykles, o tokie pakeitimai įsigalioja juos paskelbus šiame puslapyje.