Išraustos ir apsauginėmis tvoromis apjuostos gatvės – tokį vaizdą matysime dažnai. D.Zibolienės nuotr.
Išraustos ir apsauginėmis tvoromis apjuostos gatvės – tokį vaizdą matysime dažnai. D.Zibolienės nuotr.

Rokiškio miestas netrukus taps didžiule statybų aikštele. Įgyvendinant keletą Europos Sąjungos, šalies Vyriausybės ir rajono savivaldybės lėšomis finansuojamų projektų ketinama sutvarkyti dalį judrios Kauno gatvės, išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūrą.
Dauguma miesto gyventojų ir svečių jau pajuto balandžio 17 d. uždarytos Kauno gatvės remonto nepatogumus. Neatidūs vairuotojai pirmosiomis dienomis nepastebėjo eismą draudžiančių ženklų ir važiavo nusižengdami Kelių eismo taisyklėms. Juos stabdė tik keisti pojūčiai: piko valandą ramybėje skendinti gatvė.
Pirmoji diena kai kuriems vairuotojams tapo tikru išbandymu: prireikdavo gero pusvalandžio iš vieno miesto galo patekti į kitą…
Prieš uždarydami eismą bene judriausioje gatvėje, policijos pareigūnai ir Rokiškio seniūnijos atstovai sprendė, kur nukreipti transporto eismą, o ypač krovininius automobilius, kad vairuotojams miestas netaptų klaidžiu ir sunkiai įveikiamu labirintu.
Vairuotojai, nuo Bajorų važiuodavę Medžiotojų ir žvejų draugijos rajono skyriaus pastato link arba nuo Juozo Tumo-Vaižganto vidurinės mokyklos į Krašto muziejų, turėjo keisti šį įprotį. Ties muziejumi kovo mėnesį buvo pastatytas Kelių eismo ženklas, draudžiantis šia kryptimi važiuoti visoms transporto priemonėms, išskyrus maršrutinėms. Eismas pakeistas ir kitoje šio kelio pusėje: nuo Ąžuolų ir Laisvės gatvių sankryžos muziejaus link leistas tik vienpusis eismas.
Ženklų korekcijos ties Krašto muziejumi ne vieną vairuotoją įviliojo į pinkles. Net muziejininkai, pirmomis dienomis nekreipę dėmesio į draudžiamuosius ženklus, įprastu maršrutu stengėsi pasiekti savo darbovietę. Ne vienam šią kelionę apkartino policijos pareigūnai.
Be abejonės, daugumą žmonių piktino tuščia ir rami Kauno gatvė. Galinga kelininkų technika šią savaitę dirbo tik vienoje vietoje, dar keliose archeologai atliko tyrimus.
“Gal miesto valdžia nori mus pripratinti prie būsimų nepatogumų. Ar tai įmanoma?” – retoriškai klausė pasipiktinę vairuotojai.
Taigi ar rajono valdžia ir gyventojai pasirengę remontų maratonui?

Vykdomi trys projektai

Romaldas VILKAS
Rajono savivaldybės Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas,
atsakingas už projekto “Rokiškio miesto Kauno gatvės rekonstrukcija” vykdymą

Apie Kauno gatvės rekonstrukciją kalbama beveik 3 metus. Todėl labai džiaugiuosi, jog ilgai brandintas sumanymas pagaliau pradėtas įgyvendinti. Prieš kelias savaites sunkioji kelininkų technika pradėjo rekonstruoti šios gatvės atkarpą nuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Rokiškio skyriaus pastato iki Juodupės gatvės.
Dauguma miesto gyventojų tikisi, jog šiemet bus atnaujinta visa Kauno gatvė. Deja, turiu rokiškėnus nuvilti: šiemet pajėgsime sutvarkyti tik 905 m ilgio atkarpą nuo Putinų skersgatvio iki Juodupės ir Kauno gatvių sankryžos.
Šio projekto vertė – 4,5 mln. litų, rangovas – UAB “Kamesta”.
Planuojama šią atkarpą išasfaltuoti, nutiesti spalvotų trinkelių šaligatvius. Kairėje jos pusėje bus įrengti siauresni, dešinėje – platesni šaligatviai. Pirmieji skirti pėstiesiems, antrieji – pėstiesiems ir dviratininkams. Bus atnaujintos autobusų stotelės, sutvarkyta upelio pralaida, o avaringoje Kauno ir Laisvės gatvių sankryžoje pastatytas šviesoforas. Nebeliks elektros stulpų ir laidų: rekonstruotą gatvės dalį apšvies nauji modernūs šviestuvai.
Iki 2013 m. rugpjūčio mėn. rekonstrukcijos darbai turi būti baigti.
Šiuo metu Kauno gatvėje vykdomi trys projektai: tiesiami nauji vandentiekio ir nuotekų vamzdynai, atnaujinami elektros tinklai, keičiama dalies gatvės danga. Dėl to šią savaitę buvo uždarytas Kauno gatvės eismas.
Projektus įgyvendinti rengėmės labai atsakingai. Su rangovu susitarėme, jog rekonstruojamos gatvės gyventojams bus sudarytos sąlygos pasiekti savo namus ar darbo vietą, nebus užtverti įvažiavimai į kiemus.
Negaliu pasakyti, kada bus sutvarkyta kita Kauno gatvės dalis – nuo Perkūno gatvės sankryžos iki Putinų skersgatvio. Jai atnaujinti reikia apie 4 mln. litų.
Kol kas nežinome, kada prasidės ir Jakovo Smuškevičiaus aikštės rekonstrukcija. Lėšų jai viliamės gauti iš Europos Sąjungos 2014-2020 m. projektų finansavimo programų.

Palankus vartotojams

Leonas BUTĖNAS
Laikinai einantis UAB “Rokiškio vandenys” direktoriaus pareigas

Bendrovė ne vienerius metus vykdo ES lėšomis finansuojamą projektą “Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Rokiškyje”. Jo tikslas – užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Tam investuojamos milijoninės lėšos.
Statistikos duomenimis, pernai Rokiškio mieste gyveno 14 937 žmonės. Bendrovė centralizuotai vandenį tiekia 12 891 rokiškėnui, t. y. beveik 86 proc. miesto gyventojų. Nuotekų šalinimo paslaugos buvo prieinamos 13 028 gyventojams (87 proc.). Lietuva, stodama į ES, įsipareigojo šių paslaugų prieinamumą padidinti iki 95 proc. Šią ribą turime pasiekti iki 2015 m.
Šiemet bendrovė vandentvarkos tinklus planuoja tiesti Vakaro, Kęstučio, Radutės, Mikėno, Laukupio, J.Gruodžio, Pirties, Sodų, Siaurosios, Skersinės, Jūžintų, Narcizų, J.Biliūno, Turgavietės, Kalnų, Pergalės, Aušros, Gedimino, Gaisrinės, Kauno gatvėse bei J.Smuškevičiaus aikštėje. Iš viso planuojama nutiesti 7,4 km nuotekų ir 4,5 km vandentiekio trasų.
Minėtas projektas sudarys galimybę prie centralizuotų vandentvarkos tinklų prisijungti maždaug 450 gyventojų. Dėl to pagerės jų gyvenimo sąlygos ir miesto ekologinė situacija. Manoma, jog šia galimybe pasinaudos apie 90 proc. namų.
Beje, minėtas projektas itin palankus vartotojams: komunikacijos bus nutiestos iki pat jų sklypo ribos.
Taigi pavasarį, vasarą ir rudenį miesto gatvėse vyks intensyvūs statybos darbai. Turime apsišarvuoti kantrybe. Prioritetas skiriamas jau pradėtai rekonstruoti Kauno gatvei. Be abejonės, tiesdami tinklus rangovai privalo užtikrinti saugumą, dėl to uždaromas eismas. Baigę darbus rangovai privalės sutvarkyti ir gatvių dangą.

„Eismą koregavome“

Viktoras GRUODYS
Rokiškio miesto seniūnas

Su rajono Saugaus eismo komisija, policijos pareigūnais ilgai derinome eismą mieste uždarius Kauno gatvę. Daugiausiai problemų kilo dėl to, kad nespėjome baigti miesto aplinkkelio. Juo būtume nukreipę sunkiasvores mašinas. Dabar jos turės važiuoti siauromis gatvelėmis, o kai kur – ir žvyrkeliais.
Priekaištų dėl padidėjusio eismo srauto pažėrė Gedimino gatvės gyventojai. Deja, jiems padėti kol kas negalime: neturime lėšų duobėms palopyti.
Pirmoji diena, kai uždarėme Kauno gatvę, buvo labai sunki. Miestiečiai piktinosi tuo, kad darbai pradėti vos vienoje gatvės vietoje, o ji uždaryta visa. Atsižvelgdami į žmonių pageidavimus eismą šiek tiek pakoregavome. Kauno gatve galima važiuoti nuo Perkūno iki S.Nėries, nuo Laisvės iki Algirdo gatvių sankryžų. Jei turėsime galimybių, eismą koreguosime ir ateityje.
Vairuotojams prie nepatogumų reikia pratintis. Visiems patariu stebėti Kelių eismo ženklus. Labai daug vairuotojų tiesiog piktybiškai jų nepaiso. Remontuojant didžiausią miesto Respublikos gatvę skaudžių eismo nelaimių nepasitaikė. Viliuosi, ir Kauno gatvės atnaujinimas nesukels didelių bėdų.

Patarė skųstis… Dievui

Ramunė MATIUKIENĖ
Gedimino gatvės gyventoja

Uždraudus eismą Kauno gatve buvo pastatyti apylankos ženklai. Ir lengvosios, ir sunkiasvorės mašinos nukreipiamos Gedimino gatve. Maždaug 300 m jos yra neasfaltuota. Man ir dar 10 kaimynų kliuvo “laimė” gyventi prie šio žvyrkelio. Kaip vasarą reikės ištverti dulkių debesis, baisu net pagalvoti. Jų ir dabar labai daug: vos nuvalau langus – po pusvalandžio jie vėl pasidengia dulkių sluoksniu. Vasarą net vaikų į kiemą negalėsime išleisti.
Surašiau prašymą išasfaltuoti tuos 300 m. Surinkau 10 kaimynų parašus. Praėjusį ketvirtadienį nešina prašymu nuėjau į savivaldybę. Mero Vidmanto Kanopos neradau, jis atostogauja. Savivaldybėje sutikta darbuotoja patarė kreiptis į vicemerą Egidijų Vilimą. Jo darbe taip pat nebuvo. Tuomet man patarė užeiti pas Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyresniąją specialistę Reginą Malcienę. Ir čia nieko nepešiau – specialistė taip pat atostogauja. Dar bandžiau belstis į minėto skyriaus vyriausiojo specialisto Romaldo Vilko duris, tačiau jis buvo išvykęs į Obelius.
Pamaniau: keliausiu namo niekam neišsakiusi problemos. Tačiau į galvą šovė mintis kreiptis į miesto seniūną Viktorą Gruodį. Pasigailėjau, kad pravėriau jo kabineto duris. Seniūnijos vadovas nenorėjo manęs klausytis. Pakeltu tonu įrodinėjo, kad Gedimino gatvės gyventojų problema yra niekinė. Pasijutau kalta, kad kaimynų vardu paprašiau išasfaltuoti menką žvyrkelio atkarpą. Seniūnas pasiūlė man skųstis… Dievui.
Išeidama iš p. Gruodžio kabineto pratrūkau: priminiau artėjančius rinkimus ir pažadėjau daugiau niekada už jį ir jo partiją nebalsuoti. Valdininkas dėl to visiškai nesusijaudino. Tik pasišaipė iš manęs, esą jam rinkėjų balsų nė nereikia…

Pakeitė miesto autobusų maršrutus

Valentinas REPČYS
Rokiškio autobusų parko direktorius

Dėl Kauno gatvės rekonstrukcijos šiek tiek pakoregavome miesto maršrutinių bei Juodupės, Alksnių kryptimi vykstančių autobusų grafikus. Miesto transportas iš geležinkelio stoties įprastu maršrutu pasiekia Taikos gatvės turgelį, suka kairėn į J.Guodžio gatvę, o Aušros ir J.Gruodžio gatvių sankryžoje dar kartą suka į kairę ir važiuoja iki sankryžos su Parko gatve. Joje suka dešinėn ir pasiekia Daržų gatvę, o Laukupio gatve – Nepriklausomybės aikštę. Toliau autobusas važiuoja įprastu maršrutu.
Keleivių priekaištų dėl pakoreguoto maršruto nesulaukėme.
Šiemet anksčiau nei įprastai gyventojai prašė pratęsti maršrutą iki Kalneliškių kapinių. Nuo balandžio 20 d. jų prašymus įgyvendinome.
Uždarytas eismas judrioje Kauno gatvėje nėra didelė problema. Rokiškis ne toks jau didelis miestas, kad imtume jame ir pasiklystume. Kur kas svarbiau – gatvių tvarkymo darbai. Pakentėjai vieną ar du mėnesius, ir matai rezultatą – išgražėjusį miestą.

Viliasi kantrybės

Rolandas KRIAUČIŪNAS
Individualios įmonės savininkas

Užsiimu menine kalvyste. Mano dirbtuvės ir įstaiga yra Kauno gatvėje. Labai sunerimau čia pastebėjęs eismą draudžiančius ženklus. Pirkėjams ir užsakovams neįmanoma mūsų pasiekti. Tačiau viliamės jų kantrybės.
Mane labiausiai stebina gatvės rekonstrukcijos darbų planavimas: eismą uždarė, tačiau remonto dar nepradėjo.
Rekonstrukcijos metu retkarčiais bus išjungiama elektra. Be jos dirbti negalėsiu. Turbūt teks pirkti elektros generatorių.
Matau ir daugiau netvarkos, tačiau neimu giliai į širdį: eilinis miesto gyventojas nieko negali pakeisti. Nutariau daugiau dėmesio skirti verslui: svarstau galimybę jungtis su kitais verslininkais. Kartu dirbti bus lengviau.

Dalia Zibolienė

Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus

Rekomenduojami video: