ERPF kuriame Lietuvos ateitį
ERPF kuriame Lietuvos ateitį

Rokiškio rajone priskaičiuojama daugiau nei 200 neveikiančių kapinių, kuriose leidžiama laidoti tik šeimų kapavietėse. Tuo tarpu dauguma veikiančių kapinaičių – seniai suplanuotos ir beveik užpildytos. Vis dažniau žmonės nuogąstauja, esą jei nieko nebus daroma, ateityje gali nelikti vietos mirusiesiems palaidoti. Atsižvelgusi į tai, Rokiškio rajono savivaldybė baigia įgyvendinti 2007-2013 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Detaliųjų planų esamoms kapinių teritorijoms, naujai numatomoms kapinėms suformuoti ir senoms išplėsti Rokiškio mieste ir rajone parengimas“, pasinaudojant Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemone „Teritorijų planavimas“.

Nauji planai

Daugumos rajone veikiančių kapinių teritorijos – išnaudotos. Norint jas išplėsti, būtini detalieji planai, kurių rajono savivaldybė nebuvo parengusi. Dėl to kilo reali grėsmė, kad ateityje nebus kur laidoti mirusių žmonių.

Pasinaudojus ES paramos lėšomis, parengta 30 detaliųjų planų Rokiškio miesto bei rajono naujoms kapinėms suformuoti ir senoms išplėsti. Projekto metu bus nustatomos naujos kapinių ribos, teritorijų tvarkymo režimai, statybos reglamentas. Bendra projekto vertė – 36 tūkst. 546, 49 Eur, iš kurių 31 tūkst. 64,52 Eur sudaro ES struktūrinių fondų paramos lėšos, o 5 tūkst. 481,97 Eur – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos lėšos. Atsižvelgiant į Rokiškio rajono teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius, įgyvendinus „Detaliųjų planų esamoms kapinių teritorijoms, naujai numatomoms kapinėms suformuoti ir senoms išplėsti Rokiškio mieste ir rajone parengimas“ projektą bus užtikrintas sistemingas ir darnus Rokiškio rajono vystymasis bei racionalus teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimas.

Remiantis projekto kuratorės Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistės Jovitos Kalibataitės pateikta informacija, įgyvendinus viešuosius pirkimus buvo sutaupyta dalis ES fondų skirtų lėšų. Siekiant jas efektyviai panaudoti, kreiptasi į ES fondų agentūrą dėl papildomų planų parengimo. Gavus atstovų sutikimą, buvo padidintas numatomų rengti detaliųjų planų skaičius: nuo 13 iki 30. Projektas turėjo būti užbaigtas iki 2015 m. gegužės 14 d., tačiau atsižvelgus į susiklosčiusią situaciją, terminas pratęstas iki šių metų liepos.

Planai visam rajonui

Vien tik Rokiškio miesto senosiose kapinėse kasmet palaidojama apie 50, o Kalneliškių – iki 170 žmonių. Kur kas mažiau vietos reikėtų, jei mirusieji būtų laidojami kolumbariumuose, tačiau palaikų kremavimas mūsų rajone nepopuliarus. ES finansuojamo projekto metu bus parengti detalieji kapinių išplėtimo planai, leisiantys suformuoti žemės sklypus kapinėms, kuriose bus laidojami Rokiškio rajono gyventojai.

Detaliųjų planų rengimas apima Rokiškio rajono seniūnijas ir miesto teritoriją: Juodupės seniūnijoje planuojama parengti 2 detaliuosius planus (Juodupės mstl. senosioms ir naujosioms kapinėms), Jūžintų seniūnijoje – taip pat 2 (Jūžintų mstl. ir Čivylių k.), Kamajų seniūnijoje – 6 (Kamajų mstl., Kamajėlių k., Naujasodės k., Duokiškio mstl., Nevierių k., Salų mstl. kapines), Kazliškio seniūnijoje – 2 (Latvelių k., Kazliškio k.), Kriaunų seniūnijoje – 3 (Stravų k., Dagilių k., Kriugiškio k.), Obelių seniūnijoje – 4 (Aleksandravėlės k., Obelių m., Ažušilių k., Pakriaunių k.), Pandėlio seniūnijoje – 3 (Panemunio mstl., Suvainiškio mstl., Sriubiškių k.), Panemunėlio seniūnijoje – 2 (Joneliškių k., Šetekšnų k.), Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje – 5 (Kalneliškių k., Martiniškėnų k., Žiobiškio k., Čedasų mstl., Moškėnų k.), Rokiškio mieste – 1 (Rokiškio miesto senosioms kapinėms).

Šiuo metu jau parengti ir patvirtinti Juodupės naujųjų kapinių, Kamajų miestelio, Naujasodės kaimo, Latvelių kaimo, Kamajėlių kaimo, Stravų kaimo, Ažušilių kaimo, Pakriaunių kaimo, Dagilių kaimo, Šetekšnų kaimo, Martiniškėnų kaimo, Rokiškio miesto senųjų kapinių, Žiobiškio kaimo, Juodupės mstl. senųjų kapinių, Aleksandravėlės kaimo, Joneliškių kaimo, Kriugiškio kaimo, Panemunio miestelio ir Kalneliškių kaimo kapinių detalieji planai.

***

Arvydas RUDINSKAS

Kriaunų seniūnas

Kriaunų seniûnijoje yra 7 veikiančios kapinės, jose kasmet palaidojama maždaug 20 mirusių mūsų seniūnijos gyventojų. Plėsti kapinaites tikrai reikėjo, nes jų teritorija jau beveik užpildyta. Smagu, kad ES paramos lėšomis buvo parengtas specialus projektas esamų kapinių teritorijai išplėsti. Žinau, kad jau parengtas detalusis planas Kriaunų miestelio kapinėms plėsti. Numatytas ir žemės sklypas. Dabar jau mums patiems reikia gauti pinigų tam, kad galėtumëme tvora aptverti teritoriją, nutiesti takelį. Tačiau darbai vis nusikelia, nes neturime reikiamos sumos lėšų. Savom jėgom dalį teritorijos apsodinom eglutėmis. Įgyvendintą projektą vertinu labai palankiai. Jau seniai reikėjo spręsti kapinių plėtimo klausimą ir viską sutvarkyti, bet kai pinigų nėra, nieko negalima padaryti.

 

Laimutė VILIMAVIČIENĖ

Kamajų seniūnė

Detalieji planai rengiami 6 mūsų seniūnijai priklausančioms kapinėms. Apskritai, mano supratimu, vykdant bet kokią veiklą, visų pirma turi būti parengti detalieji planai ir tik tada imamasi darbų. Taip išvengiama nesklandumų ar nesusipratimų. Tuo labiau, kai kalbama apie kapines – visuomeninės paskirties objektus. Reikia, kad žmonės aiškiai matytų ribas, žinotų, kiek vietos jiems skirta. Kamajų seniūnijoje per metus miršta apie 50 žmonių. Kai kurių seniūnijų kapinėse mirusiesiems palaidoti vietos tikrai nebėra, todėl jas būtina plėsti. Tuo tarpu keliose jų tereikia sutvarkyti ribas, jas įteisinti. Įgyvendinus ES fondų finansuotą projektą, sudaryti planai suteiks realias galimybes tvarkyti kapinaites.

Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus

Rekomenduojami video: