ERPF kuriame Lietuvos ateitį
ERPF kuriame Lietuvos ateitį

Rokiškio rajono savivaldybė įgyvendina projektą „Detaliųjų planų esamoms kapinių teritorijoms, naujai numatomoms kapinėms suformuoti ir senoms išplėsti Rokiškio mieste ir rajone parengimas“. Jis finansuojamas 2007-2013 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos lėšomis.

Projekto pradžia – 2011 metų birželio 14 diena. Jį baigti ketinama iki 2014 metų birželio 14-osios.
Projekto kuratorė Rokiškio rajono savivaldybės Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėjos pavaduotoja Jovita Kalibataitė teigė, jog rajone yra 213 neveikiančių kapinių, kuriose leidžiama laidoti tik šeimų kapavietėse, maždaug po dešimt veikiančių kapinių yra kiekvienoje seniūnijoje.
Anot pašnekovės, nors dauguma rajono laidojimo vietų yra labai senos, tačiau jos nėra tinkamai suformuotos, neįteisintos Registrų centre. „Rengdami projektą, rajono seniūnų paprašėme pateikti kapinių, kurioms reikalingi detalieji planai, sąrašą. Tokių seniūnijų vadovai nurodė šimtą“, – sakė specialistė.
J.Kalibataitė teigė, kad svarbu ne tik rengti esamų kapinių planus, bet ir galvoti apie jų plėtrą, nes daugelyje jau greitai stigs vietų naujiems laidojimams. Antai per metus vien tik Rokiškio miesto dvejose kapinėse amžinojo poilsio atgula daugiau kaip 200 žmonių: maždaug 50 – Rokiškio senosiose ir 150-170 – Kalneliškių.
„Plėsti kapines – sudėtinga. Mat trūksta laisvos žemės. Rajono savivaldybė turėtų ją pirkti visuomenės reikmėms iš savininkų“, – aiškino specialistė.
Projekto „Detaliųjų planų esamoms kapinių teritorijoms, naujai numatomoms kapinėms suformuoti ir senoms išplėsti Rokiškio mieste ir rajone parengimas“ vertė yra 117,5 tūkst. Lt, iš jų 99,875 tūkst. – ES struktūrinių fondų parama. Likusias lėšas skyrė Rokiškio rajono savivaldybė.
Už šias lėšas planuojama parengti 13 rajono kapinių detaliųjų planų.
Devynerių jų – Obelių miesto, Salų (Urlių kaimo), Jūžintų ir Čedasų miestelių, Kazliškio, Nevierių, Čivylių, Moškėnų ir Sriubiškių kaimų – planus ruoš UAB „Šiltas namas“. Ši bendrovė laimėjo viešųjų pirkimų konkursą.
Artimiausiu metu ketinama skelbti pirkimus Martiniškėnų kaimo, Žiobiškio miestelio bei Rokiškio miesto senųjų kapinių detaliesiems planams rengti.
O štai kurioms kapinėms teks paskutinysis, 13-asis, projekto planas, rajono savivaldybės specialistai dar neapsisprendė. „Turime bent dešimties kapinių sąrašą. Kurių detalusis planas yra reikalingiausias, apsispręsime artimiausiu metu“, – sakė rajono savivaldybės Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėjos pavaduotoja.

Problema ir jos sprendimo būdas

Rokiškio rajono kapinių teritorijos yra išnaudotos ir kyla grėsmė, kad greitu laiku nebus kur laidoti mirusių žmonių – būtina plėsti esamas kapines.

Neturint kapinių teritorijų detaliųjų planų, nėra galimybių jų plėsti ir užtikrinti rajono darnią ekonominę bei socialinę plėtrą, o gyventojams – teisę turėti švarią, sveiką ir saugią aplinką. Projekto metu bus parengti 13-os kapinių detalieji planai ir sudarytos prielaidos jų plėtrai.

Rengiant detaliuosius planus, bus nustatytos esamų ir naujų kapinių ribos, jų teritorijų paskirtis ir naudojimo būdas, tvarkymo režimai bei statybos reglamentas. Detaliai reglamentavusi šiuos dalykus, rajono savivaldybė galės aiškiau ir efektyviau administruoti visus su teritorijų plėtra ir valdymu susijusius klausimus.

Antanas Vagonis
AB „Rokiškio komunalininkas“ direktorius

Rokiškio Kalneliškių kapinėse dar yra nemažai laisvos žemės naujiems kapams. Tačiau ar ilgam jos užteks, priklauso tik nuo pono Dievo…
Jei Rokiškio miesto seniūnija užsakys kapinių plėtimo darbus, mūsų bendrovė jų imsis.
Nemažai dėmesio skiriame šių kapinių priežiūrai. Antai pernai įrengėme vandens hidrantus. Jie labai patogūs kapinių lankytojams: jiems nebereikia semti šulinio vandens gėlėms laistyti ar rankoms nusiplauti.
Rokiškėnai svarsto, galbūt ateityje čia vertėtų įkurti kolumbariumą. Manau, provincijoje kremavimas dar nėra labai populiarus, kad artimiausiu metu investuotume į kolumbariumo statybą.

Eugenijus Narkūnas
Obelių seniūnas
Mūsų seniūnijoje yra apie 40 kapinių. Ir nė vienos jų neturi detaliojo plano. Projekto metu bus parengtas Obelių miesto kapinių planas. Jis mums labai svarbus. Miesto bendruomenė ir kraštiečiai renka lėšas paminklo 1941 m. birželio sukilėliams ir sovietinėms aukoms atminti atstatymui. Šį monumentą, stovėjusį Obelių kapinėse, nugriovė sovietų valdžia. Jam atstatyti reikia maždaug 167 tūkst. Lt. Ketiname rengti projektus ir šiai kilniai misijai prašyti Europos Sąjungos fondų paramos. Tačiau kol nėra kapinių detaliojo plano, į paramą pretenduoti negalime.

Rimvydas Prunskus
Čedasų kaimo bendruomenės pirmininkas
Mūsų miestelio kapinės yra itin senos ir gražios. Tačiau turime bėdą – sugriuvo jų tvora. Jos remontui reikia kelių tūkstančių litų. Tiek lėšų mūsų bendruomenė nepajėgi surinkti. Todėl norėtume parengti projektą ir pretenduoti į europinių fondų paramą. O be kapinių detaliojo plano nė negalime pradėti jo rengti.

Užs. 192

GR inform.

Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus

Rekomenduojami video: