Glorijos Sasnauskaitės nuotr.

„Mažinti socialinę atskirtį, didinti įsidarbinimo galimybes, skatinti verslumą ir savanorystę – tai tikslai, kurių siekiame kartu su miestų bendruomenėmis. Jos geriausiai žino ne tik savo poreikius ir problemas, bet ir būdus, kaip jas spręsti, pasitelkiant Europos Sąjungos investicijas. Žmonės, kurie dalyvauja projektų veiklose, tobulina savo socialinius gebėjimus, pagerina vietą darbo rinkoje, įkuria savo verslą, tiesiogiai gali pajusti šių investicijų naudą“, sako Vidaus reikalų viceministrė Agneta Ladek.

Birželio 5 d. Druskininkuose vyko VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) kartu su Vidaus reikalų ministerija organizuojamas renginys „Miestų vietos veiklos grupių bendradarbiavimo stiprinimas“. Susitikime, kuriame dalyvavo bene visų miestų VVG atstovai, buvo apžvelgti aktualūs miestų VVG strategijų rengimo ir būsimo jų įgyvendinimo klausimai, pasidalinta iššūkiais ir sėkmės istorijomis.

 

Daugiau dėmesio – socialiniam verslui

Pasak viceministrės, visuomenės narių įtraukimas į viešojo valdymo procesus yra demokratinės visuomenės pagrindas. Bendruomenei dalyvaujant lygiomis teisėmis su kitais partneriais, stiprinami ryšiai tarp žmonių, verslo, valdžios institucijų, didinamas įvairių sektorių interesų grupių tarpusavio pasitikėjimas, o aktyvios miestų VVG – tai kiekvieno Lietuvos miesto neįkainojamas turtas.

Naujose strategijose didesnis dėmesys ir finansavimas skiriamas socialinio verslo plėtrai. Bendruomenėse skatinamas socialinis verslas padės spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas, o Vidaus reikalų ministerija yra pasirengusi ir toliau glaudžiai bendradarbiauti su miestų vietos veiklos grupėmis bei teikti joms metodinę pagalbą.

„Mūsų bendras siekis – mažinti gyventojų skurdą, padėti žmonėms įsitraukti į visavertį visuomenės gyvenimą, paskatinti juos imtis savarankiško darbo ar verslo“, pabrėžia viceministrė.

 

Be pagalbos neliks

„Praėjusiame laikotarpyje miestų VVG dirbo kartu su Europos socialinio fondo agentūra, tačiau pasikeitus funkcijoms, šiame laikotarpyje kartu su Vidaus reikalų ministerija, CPVA administruos tiek miestų vietos plėtros strategijas įgyvendinančius, tiek ir VVG strategijų administravimui skirtus projektus. Tai – naujas startas ir mums, ir visoms miestų VVG“, sako CPVA direktorės pavaduotoja Jūratė Lepardinienė.

Įgyvendindama „Miestų veiklos grupių kompetencijų bendradarbiavimo stiprinimo“ projektą, CPVA planuoja teikti metodinę pagalbą, ruošiantis strategijų įgyvendinimui. Ja bus siekiama stiprinti trūkstamas kompetencijas, administracinius gebėjimus ir stiprinti pačių miestų VVG bendradarbiavimą.

Planuojama organizuoti mokymus, skirtus miestų VVG kompetencijų kėlimui, kurios bus reikalingos vietos plėtros strategijoms rengti ir įgyvendinimui administruoti, projektų atrankai vykdyti, vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir viešinimui vykdyti.

CPVA inform.

Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus

Rekomenduojami video: